Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na co se často ptáte

Jak získat povolenku?
Povolenku nelze zakoupit. Je pouze pro členy klubu, kteří se skládají na chod revírů, a pro pozvané hosty. Podmínkou je platný rybářský lístek.

Jak se stát členem klubu?
Do našich řad se lze dostat jen na doporučení stávajících členů.

 

Je to soukromák, nebo svazovka?
Ani jedno. Jedná se o klubovou vodu, tedy nekomerční revír pro uzavřenou skupinu rybářů, kteří se na chod revíru skládají a podílí se na jeho fungování a ochraně.

 

Proč máte revír Málek, tedy bývalou svazovou vodu?
ČRS na této vodě hospodařil bez majetkového vztahu k pozemkům pod revírem a v podstatě v rozporu se zákonem. Navíc revír nebyl zarybňován, rybářská stráž na něj nedohlížela a rybáři ho příliš nenavštěvovali, proto se jednalo spíše o pytláckou vodu. Nic tedy nestálo v cestě tomu, abychom získali tento revír do svého užívání.

 

Nebojíte se, že budou pytláci i nadále navštěvovat tento revír?
Rybářská stráž revír kontroluje i několikrát za den a rybáři mají povinnost hlásit neprodleně všechny osoby podezřelé z pytláctví uživateli revíru, takže šance pytláků jsou minimální. Pytlákům hrozí pokuta a odebrání rybářského náčiní, kterým přestupek páchají.

 

Revír je stále v soupisu revírů ČRS. Mohu tam tedy chytat se svazovou povolenkou?

Soupis revírů je jen interní seznam svazu, který nemá žádnou váhu a vzhledem k vydání jednou za rok ani nemůže aktuální informace obsahovat. O vyjmutí byli rybáři informováni na jarní členské schůzi a na webových stránkách MO Most a Severočeského územního svazu. Ze zákona je revír označen cedulemi, které jsou doplněny také o větu „POVOLENKA ČRS ZDE NEPLATÍ“, aby se zamezilo dohadům. Rybář prokazující se povolenkou ČRS, která na tomto revíru neplatí, se dopouští pytláctví, takže mu hrozí stejná sankce jako klasickým pytlákům.

Co do revíru vysazujete?

Kapra, lína, candáta, štiku, okouna, hrouzka, perlína, plotici, amura a intenzivně pracujeme na získání karase obecného, který v tomto revíru dříve byl. Kapra vysazujeme méně, než je běžné, aby bylo více místa pro další druhy ryb. Například lína vysazujeme na kusy stejně jako kapra. Dravců je v revíru třeba, protože udržují zdravou a vyváženou rybí obsádku, proto se hojně vysazují. Amur je tu jen doplňková ryba a vysazuje se jen několik kusů na hektar. Okoun, plotice a perlín se dosazují pravidelně, aby se neustále oživovala krev těchto druhů v revíru. Ač je získání hrouzka či karase obecného složité a nákladné, snažíme se je vysazovat a zajistit jim tak budoucnost minimálně v našich revírech.

 

K čemu je horní míra u kapra a lína nebo míra u okouna?
Chceme, aby v našich revírech byla krom běžných velikostí i nějaká trofejní ryba, proto chceme větší ryby chránit. Pokud by to časem působilo negativně na stav revíru a obsádky, budou pravidla změněna a dojde k redukci takových ryb, ale nemyslíme, že to bude potřeba. Někteří rybáři tvrdí, že ochrana trofejních ryb škodí revíru a obsádce, ale jedná se o smyšlené teorie bez reálných podkladů.

 

Proč je na revíru nastaven přísnější limit na počet ponechaných ryb (roční i denní) a vztahuje se to i na okouna a lína?
Tyto limity jsou nastaveny tak, aby rybář mohl uspokojit potřeby svoje a své rodiny, ale neměl takový prostor udělat si z rybaření „kšeft“.

Jak jste se vypořádali s odpadem kolem revíru?
Celý revír (včetně blízkého okolí a příjezdové cesty) byl v zimě a na jaře 2012 uklizen. Celkem se uklidilo několik tun odpadu. Každý rok v zimním období bude probíhat úklidová brigáda a během roku bude RS tvrdě vymáhat dodržování pořádku. Rybáři mají také povinnost okamžitě hlásit případné znečištění revíru nebo vznik černé skládky, takže krom pravidelných kontrol RS hlídají pořádek i rybáři, kteří díky účasti na úklidu mají zájem na pořádku u vody. Toto je jediná cesta jak se nepořádku kolem revírů zbavit a udržet čistotu.

Proč se chytá jen z určitých míst?
Kolem revíru se udržuje cesta, hráz a devět míst pro rybáře, ale zbytek je ponechán přírodě. Zákaz lovu z jiných než určených míst je právě v zájmu ochrany přírody, protože rybáři si často bezohledně vysekávají místa, kde se jim zlíbí, a ničí veškerou vegetaci kolem revírů. Díky vegetaci kolem většiny břehu mají ryby větší klid a zdroje přirozené potravy. Rybáři si na to zvyknou a rybám i přírodě to svědčí.

Pokud jste zde nenašli odpověď na své otázky, stačí nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.